Verviersa esperanto-agado

La esperantista grupo de Verviers regule produktas:

- surtekstojn (por profesiaj longdaŭraj filmoj) surretigatajn per facebook

- karaoke-dosierojn regule utiligitajn por kunkantado dum (junia) kunveno
  (ili ne estas disponeblaj pro kopirajtoj kaj teknikaj problemoj).
  Ekzemple: la himno de Amikejo (ario de 'La Espero' kun aliaj paroloj).

- trimonatan informilon: «La Voĉo de Verviersa Esperanto-Grupo (Senlime
  regule aperantan la 15an de januaro, aprilo, julio kaj oktobro.
  Pro la sendo-kostoj, la papera eldono estas pagenda: 12 EUR jare (kontaktu nin!).
  Elŝutu la
lastan numeron!

- filmetojn sur Youtube
  Ekzemple: Pourquoi apprendre l'espéranto

- specialajn belgajn poŝtmarkojn en esperanto (nuna valoro: 1,20 €).
Por mendi 10 poŝtmarkojn (kaj pagi la sendokostojn), sendu
   - el Belgio: 13,20 €
   - el Eùropa Unio: 14,40 €
   - el aliaj landoj: 15,60 €
al la konto BE41 9795 3271 4810 BIC : ARSPBE22 (banque: Argenta), de
Senlime, 25 rue Pierre Fluche, 4800 VERVIERS, Belgio.
Klare indiku vian poŝt-adreson!
La poŝtmarkoj evidente validas nur por sendo per la Belgia poŝto.


- Por turistoj kaj vojaĝantoj, menciindas, ke la grupo iam esperantigis diversajn broŝurojn svarmantajn je informoj pri la urbo kaj la regiono sed nun oni trovas tiujn informojn - ne en esperanto, sed en 4 lingvoj - en la regiona turismoficejo.